kəşkül

kəşkül
is. <fars.> köhn. Hind qozunun qabığından qayrılıb dərviş və qələndərlərin əllərində gəzdirdikləri və diləndikləri şeyləri içinə qoyduqları qab. Nökər isə dərvişə yaxınlaşıb bir tümən onun kəşkülünə atdı. M. S. O.. Boynundan bir çox kiçik və iri muncuqlar asmış bir dərviş . . kəşkülünü yoldan keçən adamlara tərəf uzadıb pul istədi. A. Ş.. <Dərviş Yədulla> sonra xırmanın içinə yeriyib Hətəmxana tərəf kəşkülünü uzatdı. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • skul — skȗl m <N mn ovi> DEFINICIJA 1. pom. čamac s dva vesla za jednu osobu 2. sport niz disciplina u veslanju u kojima svaki natjecatelj vesla s dva vesla; veslanje na pariće ETIMOLOGIJA engl. scull …   Hrvatski jezični portal

  • skul — skul·dug·gery; …   English syllables

  • skul|dug|ger|y — «skuhl DUHG uhr ee, DUHG ree», noun. Informal. trickery; dishonesty: »That was the season when the Cobb Lajoie duel for the batting championship brought angry charges of skulduggery and complicity (New York Times). Also, skullduggery. ╂[American… …   Useful english dictionary

  • skul — obs. form of scull, skull n.1 …   Useful english dictionary

  • skul·dug·gery — …   Useful english dictionary

  • Pirəkəşkül — Infobox Settlement name =Pirəkəşkül native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Absheron subdivision type2 = Municipality subdivision name2 …   Wikipedia

  • kəşkül — f. dərvişlərin əllərində gəzdirdikləri və verilən şeyləri içinə qoyduqları hind qozu qabığından düzəldilmiş qab …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • scullery — /skul euh ree, skul ree/, n., pl. sculleries. Chiefly Brit. 1. a small room or section of a pantry in which food is cleaned, trimmed, and cut into cooking portions before being sent to the kitchen. 2. a small room or section of a pantry or… …   Universalium

  • horned scully — /skul ee/, Mil. a tapered block of concrete with projecting steel rails, placed under water to tear holes in the bottoms of boats. * * * …   Universalium

  • sculduddery — /skul dud euh ree/, n., pl. sculdudderies. Chiefly Brit. obscene behavior; lewdness. [1705 15; orig. uncert.] * * * …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”